Friday, 12 August 2022, 20:19

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ (АУ 477)

Необходими документи

Заявление, в което се посочва вида на искания документ, подписано с електронен подпис в отделен файл

Цена:

6 лв.

Цена:

10 лв.

Срок за изпълнение:

5 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи
Метод на плащане