Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

Необходими документи

  1. Предложение по образец за определяне състава на ЛКК - Приложение 1 (Обр. СРЗИ 19-12) или Предложение по образец за разкриване, закриване и промяна състава на ЛКК - Приложение 2 (Обр. СРЗИ 19-13), подписано с електронен подпис в отделен файл
  2. Документ за призната специалност на лекарите - членове на ЛКК
  3. Декларация от ръководителя на лечебното заведение, че предложените в състава на ЛКК лица, отговарят на изискванията на чл. 6 от ПУОРОМЕРКМЕ

Цена:

Няма такса

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи