Friday, 12 August 2022, 21:50

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) (АУ 2134)

Необходими документи

Заявление свободен текст с посочени: ЕГН; телефон за връзка; копие от трудова или служебна книжка за периода на исканото удостоверение, подписано с електронен подпис в отделен файл

Цена:

Няма такса

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи