Friday, 12 August 2022, 21:23

Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти (АУ 2241)

Необходими документи

  1. Заявление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл
  2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания
  • Заповед на заявителя за извършване на бракуване на лекарствените продукти, указваща и лицата, отговорни за организиране на унищожаването по образец, съгласно приложение № 2 на Наредбата
  • Договор за унищожаване на лекарствените продукти с лице, притежаващо документ по чл. 35, ал. 1 от ЗУО

Цена:

33 лв.

Срок за изпълнение:

21 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи
Метод на плащане