Friday, 12 August 2022, 20:24

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация (АУ 1338)

Необходими документи

  1. Заявление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл
  2. Разрешение за строеж, съгласно чл. 142, ал. 1 от ЗУТ или друг заместващ го документ, удостоверяващ разрешаването на строежа или преустройството
  3. Протокол за факторите на работната среда и качествата на питейната вода

Цена:

63 лв.

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи
Метод на плащане