The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Актуално

Приемане на схемите за анализ на здравословното състояние, физическото развитие и диспансерно наблюдение на децата и учениците

До директорите на детските и учебни заведения в град София В периода от 06.03.2018 г. до 30.04.2018 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и ди...

На вниманието на лекарите и лекарите по дентална медицина

Уважаеми колеги,  Уведомявам Ви, че във връзка с чл. 18 от Наредба №1/22.01.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, със Заповед на ректора на МУ-София - № Р...