Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на данните на Столична РЗИ:

Константин Колев

тел. 088 933 999; 02 933 99 33

e-mail: dlzd@srzi.bg; k.kolev@kolbis.bg

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ