вторник, 25 септември 2018, 07:58

Новини

Информация Хепатит А

септември 2018

За месец юли т.г. Регионалната здравна инспекция в София регистрира 6 заболели лица от вирусен хепатит А в кв. Факултета, община Красна поляна. Данните на здравните власти показват, че за месец случаите на заболели от хепатит А в квартала се увеличават. Към 30 август от хепатит А са заболели общо 51 души, като по-голямата част са деца. Още през месец юли директорът на СРЗИ д-р Данчо Пенчев със свое писмо сигнализира Столична община и кмета на район „Красна поляна“ за необходимостта от предприемане на противоепидемични мерки. От Столична община са отпуснати средства за дезинфе...

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за орган...

Съобщение - КАБКИС

август 2018

Столична РЗИ съобщава, че в периода от 27.08. до 14.09.2018 г. Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) няма да работи.

Всяка нова учебна година започва с позитивно настроение и емоционални преживявания. Ежедневното отиване от дома до училище и обратно е свързано с пресичане на улици и оживени кръстовища. Не навсякъде има пешеходни пътеки, подлези, надлези и светофари. Децата и техните родители не винаги са в безопасност дори в семейния автомобил или на колелото. пълен текст ...