вторник, 20 март 2018, 21:07

Новини

До директорите на детските и учебни заведения в град София В периода от 06.03.2018 г. до 30.04.2018 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2017/2018 г. могат да бъдат изтеглени от рубрика „Промоция и профилактика“: За децата от детските заведения - секция „Деца до 7 години“. За учениците и децата до 7 г. от подготвителните групи в училищата - секция „Ученици“. Медицинските специалисти от детските заведения и училищата да предоставя...

Уважаеми колеги,  Уведомявам Ви, че във връзка с чл. 18 от Наредба №1/22.01.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, със Заповед на ректора на МУ-София - № РКЗ-166/01.02.2018 г. са определени местата за прием на специализанти по: целия текст  

                        Тази година организирахме конкурси за най-красиви валентинки и най-оригинални фотографии съвместно с ученици от 42 ОУ "Хаджи Димитър и от Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография с тема "Послание към човека, когото обичаме". Присъстваха заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, главният секретар на МЗ проф. Красимир Гигов, заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева и много известни личности. ...

Курсове за изпълнители по ДДД

февруари 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Информирам Ви, че във връзка с  влязла в сила Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите, публ. в ДВ, бр. 7/19.01.2018 г., и в изпълнение разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 9, ал.1 от същата наредба в Столична РЗИ предстои актуализация и промяна в организирането и провеждането на курсове за изпълнители по ДДД.   При изпълнение на новите разпореждания, относно провеждане на  курсовете за изпълнители на ДДД...

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за орган...