Съобщение - КАБКИС

Съобщение - КАБКИС

Столична РЗИ съобщава, че в периода от 27.08. до 14.09.2018 г. Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) няма да работи.