Приемане на схемите за анализ на здравословното състояние, физическото развитие и диспансерно наблюдение на децата и учениците

Приемане на схемите за анализ на здравословното състояние, физическото развитие и диспансерно наблюдение на децата и учениците

До директорите на детските и учебни заведения в град София

В периода от 06.03.2018 г. до 30.04.2018 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2017/2018 г. могат да бъдат изтеглени от рубрика „Промоция и профилактика“:

  1. За децата от детските заведения - секция „Деца до 7 години“.
  2. За учениците и децата до 7 г. от подготвителните групи в училищата - секция „Ученици“.

Медицинските специалисти от детските заведения и училищата да предоставят попълнените схеми в периода от 02.04.2018 г. до 04. 04. 2018 г., от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в сградата на Столична РЗИ, ул. “Враня” № 20, етаж ІV, стаи 402, 420 или при дежурен инспектор. Попълнените схеми могат да се предоставят и в други от посочените дати, но не по-късно от 13.04.2018 г.

При невъзможност от предоставяне на попълнените схеми на място в Столична РЗИ, същите могат да се изпратят на електронен адрес pb@srzi.bg.