вторник, 20 март 2018, 21:13

Курсове за изпълнители по ДДД

Курсове за изпълнители по ДДД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информирам Ви, че във връзка с  влязла в сила Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите, публ. в ДВ, бр. 7/19.01.2018 г., и в изпълнение разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 9, ал.1 от същата наредба в Столична РЗИ предстои актуализация и промяна в организирането и провеждането на курсове за изпълнители по ДДД.  

При изпълнение на новите разпореждания, относно провеждане на  курсовете за изпълнители на ДДД ще бъдете своевременно информирани.

С уважение:

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на Столична регионална здравна инспекция