До директорите на детските и учебните заведения в град София

До директорите на детските и учебните заведения в град София

В периода от 11.05.2018 г. до 30.06.2018 г. бланките за отчет на дейността по промоция на здраве през учебната 2017/2018 г. могат да бъдат изтеглени от рубрика „Промоция и профилактика“:

- За децата от детските заведения - секция „Деца до 7 години“.

- За учениците и децата до 7 г. от подготвителните групи в училищата - секция „Ученици“.

Медицинските специалисти от детските заведения и училищата да предоставят попълнените бланки в периода до 30.06.2018 г., от 8.30 ч. до 9.30 ч. и от 15.30 ч. до 16.30 ч. в сградата на Столична РЗИ, ул. “Враня” № 20, етаж ІV, стая 420 или при дежурен инспектор.

При невъзможност от предоставяне на попълнените схеми на място в Столична РЗИ, същите могат да се изпратят на електронен адрес pz@srzi.bg.