петък, 25 май 2018, 19:23

ЛЗ за извънболнична помощ

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Указания във връзка с издаване на медицински бележки на ученици.

Писмо 04-14-874-1/20.07.2017 г.

Писмо 04-14-960-1/11.08.2017 г.

 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С НЗОК

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Недопускане на възникване на случаи на местна малария в страната.

Уважаеми колеги,

На основание писмо на МЗ №16-00-26 от 09.05.2017 г. и във връзка с настъпилия период, благоприятен за възникване на случаи на местна малария, Ви напомням, че маларията представлява сериозен здравен проблем за повече от 100 страни в света.

(виж целия текст) 

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИКА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ.

Уважаеми колеги,

През последните месеци на 2015 г. и до сега, Центърът за контрол на заболяванията – САЩ и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията – Стокхолм, съобщават за увеличаване броя на случаите на микроцефалия и вродени аномалии на ЦНС, за които се счита, че са усложнения, свързани със Зика вирусна инфекция в различни държави в Южна Америка и Карибския басейн.

(виж целия текст)

 

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2017 - Отчетните форми

Отчет на ЛЗ за извънболнична помощ - o_365.pdf, указание за попълване

Дейност на лекарите по дентална медицина - pr_1.pdf, указание за попълване

Дейност на СМТЛ по зъботехника - pr_1A.pdf, указание за попълване

Дейности, свързани с майчиното здравеопазване - pr_2_365.pdf, указание за попълване

Дейности, свързани с детското здравеопазване - pr_3_365.pdf, указание за попълване

Профилактични прегледи съобразно възрастта на децата - pr_4.pdf, указание за попълване

Регистрирани заболявания в амбулаториите на ЛЗ по вид на заболяването от 0 до 17 годишна възраст - pr_5.pdf, указание за попълване

Регистрирани заболявания в амбулаториите на ЛЗ по вид на заболяването на лица на възраст над 18 години - pr_6.pdf, указание за попълване

Рентгенови изследвания и процедури - pr_9.pdf, указание за попълване

Лабораторна дейност - pr_11.pdf, указание за попълване

 

 

До общопрактикуващите лекари на територията на гр. София

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, касаещо §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.), Ви уведомявам:
Общопрактикуващите лекари, включително лекарите по §94 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон, при условие, че се зачислят за придобиване на специалност "Обща медицина" в срок до една година от влизането в сила на този закон. (виж целия текст)

 

 


До ръководителите на лечебни заведения

Относно: Неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за лечение на сифилис

Уважаеми госпожи и господа,

     Във връзка с постъпила в Столична РЗИ от Министерство на здравеопазването информация за спрян внос на лекарствен продукт с INN Benzathine henzylpenicilin и производство на пеницилин в България, които са едни от основните лекарства за лечение на сифилис Ви информирам следното: (виж целия текст)

 

 


До ръководителите на столичните лечебни заведения 
До всички общопрактикуващи лекари

Уважаеми колеги,
    
     Във връзка с настъпващия период, благоприятен за развитието на маларийните комари и възможностите за възникване на случаи на местна малария, Ви напомняме, че маларията представлява сериозен здравен проблем за повече от 100 страни в света, половината от които са в Африка и с население около 2 400 млн. души (40% от цялото население на Земята). (виж целия текст)