вторник, 20 март 2018, 21:09

Достъп до информация

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ:

Необходима информация при подаване на сигнал:

Представянето на доказателства за откритите нарушения повишава възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите.

Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Достъп до обществена информация

Процедура за организацията на работа в СРЗИ за приложение на ЗДОИ

Заповед на основание чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2017 г.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Столична РЗИ

Харта на клиента

Етичен кодекс

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Илонка Маева Как Якимов Лили Рахамимова - Маринова Лидия Вълчинова Милка Гергинова
Татяна Янева Илияна Миленова Ели Здравкова Николета Тодева Веска Сирачка
Десислава Делчева-Попова Моника Тасева Ваня Тодорова Дияна Методиева Анна Бошнякова - Тодорова
Боян Коцев Анна Волева Даринка Атанасова Пепа Велева Тинка Кирилова
Десислава Славчева Тодор Стефанов Теодора Димитрова Елица Димитрова Антоанина Крачунова
Венцислав Терзийски Виолета Кюркчийска-Костадинова Радостина Раднева Вяра Гошева Симона Василева
Вера Аламанчева Мария Димитрова Теодора Найденова Йорданка Драганова Мая Логофетова
Елица Владимирова Силвия Георгиева Ива Велкова Маргарита Караиванова Стоян Богданов
Юлия Георгиева Десислава  Петрунова Анелия Стоилова Марияна Алексиева Инна Балабанова
Наталия Цолова Зоя Миленова Десислава Павлова Надя Въгленова Мери-Лин Рамадан-Крачунова
Таня Щерева Валентина Младенова Гергана Кенарова Величка Дочева Елена Атанасова
Теодора Йорданова - Цакова Екатерина Янакиева Радка Янудова Радка Проданова Бисера Лазарова
Марияна Минева Росица Донкова Светла Лазова Катя Върбева Галя Вълчева
Костадинка Цветкова Валентина Христова Надежда Петкова Цветелина Цветанова Йорданка Илиева
Ирина Миланова Соня Цветкова Юлиана Гиздова Ангелина Изворская Стоянка Григорова
Николай Монов Даниела Петрова Дафинка Кунчева Александър Петров Десислава Фильова
Виолета Рачева Вера Александрова Даниела Стефанова Иван Соколов Гергана Стаменова
Мария Ненова  Бойка Малчева Яница Маринова Саша Колева Гергана Минева
Левент Керимов Росен Керемидчиев Георги Аврамов Татяна Арсенова Дора Андонова
Теодора Йотова Цения Велкова Теодора Илиева Маргарита Иванчева Златка Филипова
Веселина Трайкова Даниела Чучулска  Андон Тошев Людмил Бързев Павлинка Павлова
Красимира Джорджева Панайот Панайотов Красимира Георгиева Маргарита Соколова Надежда Арсова
Надежда Драганова Ирина Попова Людмила Томова Веселка Христова Даниела Антова
Илияна Димитрова Вера Кукувичарска Румяна Рачева Константин Симеонов София Папазян
Наргис Иванова Наталия Спиридонова Румяна Владимирова-Янева Галина Петрова Анна Панчева
Милена Тричкова Ирина Гайтаневска  Мария Андреева -Станева Кристина Кръстева Дора Антова
Михаела Йовкова Светла Панчева-Кирова Петър Иванов Боряна Ризова Розалина Колева
Антоанета Иванова Боряна Халова Василка Брадистилова Васил Николов Красимира Гергинска-Йорданова
Даниел Кръстев  Елка Иванова Александра Асенова Доряна Ангелова Даниела Налбантова
Красимира Делчева Андреяна Петкова Доменика Пашанков Петя Делчева Виляна Джокина - Банкова
Пенка Белева Ренате Насева Боряна Кирилова Петя Главчева Марин Маринов
Борислав Яков Ваня Мишева Марияна Петрова Юлия Цветкова Мариета Петкова
Степан Желязков Росица Вълкова Цезаринка Илиева Красимира Георгиева Радмила Давидкова
Тодорка Костова Надя Попова Мария Миско-Борисова Мариана Граматикова Лилия  Кръстева
Мария Соларска Екатерина Методиева Десислава Тодорова Петьр Тилев Таня Владимирова
Христина Георгиева Анна Петрова Нина Петрова Таня Тодорова Анелия Дръжкова 
Росен Евтимов Полина Вълкова Даниела Джонева Николина Николова Любомира Цветкова - Пашова
Галина Стоянова Виолета Димитрова Лилия Иванова Росица Тодорова - Боянова Анелия Груева -Чирова
Веселина Йоцева Миглена Ангелова Лилия Мадолева-Бояджиева Димитрина Симеонова Румяна Янева
Костадинка Пачаръзова-Виденова Паулина Пенева Анна Булиева Росен Дойнов Татяна Маркова
Мариана Кехайова Полина Димитрова Людмила Багдатова Весела Крумова Цветанка Лозанова
Мариела Наумова Нуридин Имамов Миглена Манасиева Красимир Граматиков Татяна Петрова
Петър Хаджииванов Емилия Боева Станка Лозанова Вергиния Люцканова Елка Георгиева-Дойнова
Юлия Балканджиева - Паунова                 Костадинка Янева Яна Василева Емилия Костова - Георгиева Мариана Чавдарова
Валя Илиева Емилия Пенелова Милена Василева Виолин Томов Ралица Манафова
Милка Константинова Нели Хаджипенева - Кацарска Росица Петрова Виктория Иванова Христина Нешовска - Стефанова
Антония Музева Евдокия Стоянова-Ножарова Петя Цанкова Ралица Щерева Калина Иванова
Мерилин Ненова Таня Симеонова Климент Балтаджиев Ива Недялкова Весела Заркова
Станислав Александров Жанета Борисова Галина Атанасова Анна Кованова Деница Младенова
Емилия Павлова Камелия Цветкова - Иванова Христина Котларска-Гергова Марияна Дойчева Васил  Кожухаров
Десислава Георгиева Таня Стоянова Десислава Драганчева-Славова Олга Генчева Валентина Томова - Владимирова
Иванка Рабакова Людмила Панчева Светла Петкова Ваня Йорданова Лиляна Динева
Веселин Спиридонов Янка Илиева Емилия Попова Ирен Цанова Искра Добрева
Мартин Ангелов Кристина Кирилова Таня Миланова Мария Чорбева-Бенова Даниела Тодорова
Валентина Веселинова Валя Атанасинска-Баева Зоя Йорданова Айлийн Bizokova Милена Иванова

Изследване на общественото мнение относно качеството на административното обслужване в Столична регионална здравна инспекция през 2017 година

Изисквания за работата с електронно подписани документи в Столична РЗИ

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Столична РЗИ

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на Столична РЗИ

Здравно - демографски анализ на област София - столица за 2016 г.


СЕРТИФИКАТИ И ДЕКЛАРАЦИИ

Сертификат за акредитация на Лабораторен изпитвателен комплекс - БДС EN ISO/IEC 17 025:2006

Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вид А - БДС EN ISO/IEC 17 020:2005

Орган за контрол вид А - процедура "Управление на жалби/възражения"

Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА

Декларация за безпристрастност и независимост на Орган за контрол от вид А

Декларация за политиката по качеството на Орган за контрол от вид А

Декларация за независимост и безпристрастност на Лабораторен изпитвателен комплекс

Декларация за политиката по качеството на Лабораторен изпитвателен комплекс

Сертификат за контролен цикъл по Микробиология: второ ниво на компетентност "Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност"

Сертификат за контролен цикъл по Микробиология: "Серологична диагностика на сифилис"

Сертификат за контролен цикъл по Микробиология: "Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени"

Сертификат за контролен цикъл по Вирусология: "Серологично изследване на anti-HIV  1/2 антитела"

Сертификат за контролен цикъл по Вирусология: "Качествено изследване на Chlamydia trachomatis IgG"

Сертификат за контролен цикъл по Вирусология: "Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит по метода ELISA"

Сертификат за контролен цикъл по Вирусология: "Серологична диагностика на морбили, паротит, рубеола по ELISA"

Сертификат за контролен цикъл Паразитология: "Диагностика на паразитозите - модул 2"

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Номер в регистъра на услугите Административна услуга път Такса
961 Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики 7 дни Няма такса
1335 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища 10 дни Няма такса
1659 Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските  10 дни 32 лв. - за издаване на удостоверение за регистрация на ЛЗ при промяна на вписаните в регистъра по чл. 41, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗЛЗ обстоятелства;
46 лв. - за издаване на удостоверение за регистрация на ЛЗ при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано ЛЗ по чл. 41, ал. 1, т. 6 от ЗЛЗ обстоятелства.
92 лв. - за извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при промяна на дейностите на ЛЗ и/или адреса на дейност.
5 лв. - за издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на ЛЗ.
465 Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe  7 дни Няма такса
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 15 дни 100 лв.
1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 7 дни Няма такса
1337 Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии 7 дни Няма такса
2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Веднага Няма такса
341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Веднага 1.82 лв. за всеки кочан
257 Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската  Веднага Няма такса
1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 14 дни след извършване на проверката Няма такса
882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 7 дни Няма такса
1794 Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти 14 дни 123 лв.
466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 15 дни от извършване на проверката 30 лв.
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 7 дни Няма такса
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци 30 дни 43 лв.
1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина 14 дни 123 лв.
259 Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени планове 14 дни 55 лв.
1870 Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект 14 дни 65 лв.
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация не по-дълъг от 14 дни 63 лв.
467 Издаване на международeн сертификат за имунизации Веднага 33 лв.
1796 Издаване на сертификат за имунизационно състояние 7 дни 33 лв.
558 Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации до 14 дни 19 лв.
1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби 30 дни 125 лв.
1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната Веднага 13 лв.
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 7 дни 93 лв.
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 28 дни 200 лв. - при регистрация
100 лв. - при промяна на обстоятелствата
892 Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения 3 дни 44 лв.
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства 14 дни 33 лв.
477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето до 5 дни 6 лв.
477 Издаване на заверено копие на разрешение, удостоверение или на друг документ, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти  до 5 дни 10 лв.
477 Издаване на препис от удостоверение за регистрация, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения до 5 дни 5 лв.
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици до 15 дни от подаване на заявлението 18 лв.
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка веднага 3 лв.
2 Предоставяне на достъп до обществена информация 14 дни 0.50 лв. - дискета
0.50 лв. - CD
0.60 лв. - DVD
0.12 лв. - разпечатване на една страница (А4)
0.09 лв. - ксерокопие на една страница (А4)
0.60 лв. - факс на една страница (А4)
1.59 лв. - една страница за писмена справка (А4) 
Няма такса при подаване по електронен път.
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 14 дни Няма такса
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 14 дни Няма такса