Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

НЯМА ОТКЛОНЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ

Във връзка с появили се в социалните мрежи спекулативни публикации за опасна за употреба вода в София, Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) уведомява, че показателите от извършвания постояне...

До директорите на детските и учебните заведения в град София

В периода от 11.05.2018 г. до 30.06.2018 г. бланките за отчет на дейността по промоция на здраве през учебната 2017/2018 г. могат да бъдат изтеглени от рубрика „Промоция и профилактика“: ...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

На вниманието на гражданите на град София

СЕЗОНЪТ НА КЪРЛЕЖИТЕ НАСТЪПИ!!! През рано настъпилия епидемичен за развитието на кърлежи сезон на 2018 г. м. ІІ – м.ІХ за територията на гр. София, когато са налице подходящите за развитието ...