Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

Писмо до управителите на лечебните заведения

Относно: Необходимостта от предприемане на мерки по предложенията на ДАЗД за повишаване на информираността на медицинските специалисти от първичната извънболнична помощ във връзка със задължението им ...

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата

Световният ден за борба с туберкулозата се отбелязва за първи път на 24 март 1996 г. по инициатива на Световната здравна организация. На тази дата - 24 март през 1882 година немският микробиолог Ро...

Приемане на схемите за анализ на здравословното състояние, физическото развитие и диспансерно наблюдение на децата и учениците

До директорите на детските и учебни заведения в град София В периода от 06.03.2018 г. до 30.04.2018 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и ди...