Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Приемане на схемите за анализ на здравословното състояние, физическото развитие и диспансерно наблюдение на децата и учениците

До директорите на детските и учебни заведения в град София В периода от 06.03.2018 г. до 30.04.2018 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и ди...

На вниманието на лекарите и лекарите по дентална медицина

Уважаеми колеги,  Уведомявам Ви, че във връзка с чл. 18 от Наредба №1/22.01.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, със Заповед на ректора на МУ-София - № Р...

"Послание към човека, когото обичаме" - кампания по повод 14 февруари

                        Тази година организирахме конкурси за най-красиви валентинки и най-оригинални фо...

Курсове за изпълнители по ДДД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Информирам Ви, че във връзка с  влязла в сила Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство ...