Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

До ръководителите на лечебните заведение - Легионерска болест

Завишаване на вниманието и недопускане разпространението на легионерска болест на територията на страната пълен текст ...

До ръководителите на лечебни заведения

Уважаеми колеги, В Столична РЗИ се получи писмо от Министерство на здравеопазването, с което Ви информирам: По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, от н...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Относно: Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози и предоставяне на информация ...